WALS-ийн хурал-2017

wals2017

Дэлхийн Хичээлийн Судалгааны Нийгэмлэг (WALS)-ийн  олон улсын хурал 2017 оны 11 дүгээр сарын 24-27-нд Японы Нагоя их сургууль дээр зохион байгуулагдана. МХСН-ийн гишүүд болон дэмжигчид ТА бүхнийг илтгэлээ бэлтгэж олон улсын хуралд өргөнөөр оролцохыг уриалж байна.

Мэдээлэл авах хаяг: http: www.wals2017.com

wals2017