“ХҮҮХДИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖСЭН БАГШЛАХ АРГА ЗҮЙ” СЭДЭВТ ОНОЛ ПРАКТИКИЙН ДӨРӨВДҮГЭЭР БАГА ХУРАЛ

urilga_gadar