Япон дахь сургалт

japan training

Монгол улсад багшлахуйн арга зүйн хөгжлийг түгээн дэлгэрүүлэх тогтолцоог бэхжүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд жил бүр Япон улсад хичээлийн судалгааны арга зүйн чиглэлээр сургалт явагддаг билээ. Энэ удаа 2016 оны 01-р сарын 25-наас 02-р сарын 02 хүртэл явагдах гэж байна.