Монгол улсад багшлахуйн арга зүйн хөгжлийг түгээн дэлгэрүүлэх тогтолцоог бэхжүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд жил бүр Япон улсад хичээлийн судалгааны арга зүйн чиглэлээр сургалт явагддаг билээ. Энэ удаа 2016 оны 01-р сарын 25-наас 02-р сарын 02 хүртэл явагдах гэж байна.

By admin