Category: Эрдэм шинжилгээ

Токио Гакугей Их сургуулийн Проф. Мацүүра: Мэдээлэл харилцааны технологи – Боловсролд

2023 оны 5 сарын 18-20 өдрүүдэд болж өнгөрсөн “Сурагч төвтэй суралцахуйг дэмжих багшийн арга зүй- Хичээлийн судалгаа” сэдэвт онол практикийн…

“ХҮҮХДИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖСЭН БАГШЛАХ АРГА ЗҮЙ-СУРАЛЦАГЧ ТӨВТЭЙ ХИЧЭЭЛ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА” СЭДЭВТ ОНОЛ ПРАКТИКИЙН VIII БАГА ХУРАЛ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Монголын хичээлийн судалгааны нийгэмлэг (МХСН) байгуулагдсан 10 жилийн ойн хүрээнд 2013 оноос хойш зохион байгуулсан 8 дахь удаагийн онол, практикийн…

“Хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн багшлах арга зүй” онол практикийн VII бага хурал амжилттай зохион байгуулагдлаа.

 “Хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн багшлах арга зүй” онол практикийн  VII бага хурлыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт, Монголын хичээлийн судалгааны нийгэмлэг хамтран “Боловсролын…

“ХҮҮХДИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖСЭН БАГШЛАХ АРГА ЗҮЙ” ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН VII БАГА ХУРЛЫН ХӨТӨЛБӨР

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт, Монголын хичээлийн судалгааны нийгэмлэг хамтран “Хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн багшлах арга зүй” онол практикийн бага хурлыг “Боловсролын…