Үндэсний эксперт

2013 оны байдлаар

Нэр Байгууллага Албан тушаал Баг
1 Ш.Оюунцэцэг БМДИ Арга зүйч Удирдлага
2 Да.Энхтуяа БХИ төв гүйцэтгэх захирал Удирдлага
3 Э.Даваахүү БМДИ Арга зүйч Хүн байгаль
4 М.Баасанхүү БХ мэргэжилтэн Хүн байгаль
5 Э.Мөнгөнтулга МУБИС, БУС багш Хүн- Орчин
6 Ц.Пагмасүрэн МУБИС, БУС багш Хүн- Орчин
7 Л.Мөнхтуяа МУБИС, КМТС тэнхимийн эрхлэгч Мэдээлэл зүй
8 Б.Золзаяа МУБИС, КМТС багш Мэдээлэл зүй
9 О.Чулуунцэцэг МУБИС, БС багш Математик (бага)
10 Т.Ганбаатар МУБИС, МаСС багш Математик (суурь)
11 Ж.Чогмаа Ирээдүй ЦС сургалтын менежер Математик (суурь)
12 Ч.Нямгэрэл МУИС, ХХИС багш Хими
13 Н.Оюунцэцэг МУИС, ХХИС багш Хими
14 Ш.Сайнбилэг МУИС, ХХИС багш Хими
15 Г.Баярмаа БХ мэргэжилтэн Хими
16 З.Урансайхан Орчлон сургууль багш Хими
17 Ж.Энэбиш БМДИ Арга зүйч Хими
18 Ц.Наранцэцэг МУБИС, БС багш Төсөлт ажил
19 Да.Нарантуяа Сэлэнгэ, 4-р сургууль багш Төсөлт ажил
20 М.Ганбат МУИС, ФЭС тэнхимийн эрхлэгч Физик
21 Я.Мөнхсайхан МУБИС, ФТС багш Физик
22 Ж.Дөлгөөн МУИС, ФЭС багш Физик