Category: Бусад орон дах сургалт

Индонезитэй хичээлийн судалгааны туршлага солилцох хөтөлбөрийг амжилттай зохион байгууллаа (2012 оны 5 дугаар сарын 19-30)

Японы ЖАЙКА байгууллага нь 1998 оноос эхлэн Индонезийн боловсролын салбарт хичээлийн судалгааг зохион байгуулах, түгээн тэлгэрүүлэх зорилгоор хэд хэдэн үе…