2021 оны 2-р сарын 26-27-ны өдрүүдэд МУБИС, МУИС, БХ, БМДИ, БҮТ хамтран онлайнаар зохион байгуулсан “Боловсролын тулгамдсан асуудал, шийдэл, арга зам” Эрдэм Шинжилгээний 7 дахь хуралд МУИС-ийн урилгаар хэлэлцүүлсэн гадаадын судлаачдын илтгэлийг монгол тайлбар орчуулгын хамтаар хүргүүлж байна.

Илтгэл#1: Япон улсын Токиогийн Гакугей их сургуулийн “Хойч үеийнхний боловсрол” судалгааны төсөл, профессор Масахиро Камата: “Хойч үеийнхний цогц чадамжийн загварын хөгжүүлэлт ба дотоод болон олон улс дахь дэлгэрүүлэлтийн судалгаа”

By admin