Үндэсний зөвлөх

2013 оны байдлаар

Нэр Байгууллага Албан тушаал Баг 
1 Ө.Цэндсүрэн НБГ ахлах мэргэжилтэн Удирдлага
2 Г.Нарангэрэл 20-р сургууль сургалтын менежер Удирдлага
3 Г.Юмчмаа МУИС, ГГС багш Хүн байгаль
4 А.Бямбасүрэн Сэтгэмж ЦС багш Хүн байгаль
5 Ц.Батцацрал Дархан, ОИЦ багш Хүн байгаль
6 Д.Одгэрэл МУИС, МДССТ Арга зүйч Хүн байгаль
7 Г.Нэргүй МУБИС, БС багш Хүн-Орчин
8 П.Алтанцэцэг МУБИС, БоСС багш Хүн-Орчин
9 Л.Эрдэнэсайхан МУБИС, КМТС багш Мэдээлэл зүй
10 Б.Бадамсүрэн МУБИС, КМТС багш Мэдээлэл зүй
11 Д.Цэдэвсүрэн МУБИС бакалаврын сургалтын албаны дарга Мэдээлэл зүй
12 Б.Хадбаатар МУБИС, БС багш Математик (бага)
13 Б.Ганцэцэг 117-р сургууль сургалтын менежер Математик (бага)
14 Б.Лхамноржмоо Эхлэл сургууль сургалтын менежер Математик (бага)
15 Б.Гэрэлгуа Сэлэнгэ, 4-р сургууль Багш Математик (бага)
16 Э.Чойсүрэн МУБИС, МаСС багш Математик (суурь)
17 Ц.Далайжамц МУИС, МКС багш Математик (суурь)
18 Б.Хишигбаяр 1-р сургууль сургалтын менежер Математик (суурь)
19 Б.Нарантуяа Гурван-Эрдэнэ ДС багш Төсөлт ажил
20 Г.Норжмоо 45-р сургууль багш Төсөлт ажил
21 До.Энхтуяа Сэтгэмж ЦС багш Төсөлт ажил
22 Л.Намуунтуяа Булган, БСГ багш Төсөлт ажил
23 М.Энхбаяр Ирээдүй ЦС багш Физик
24 С.Батчулуун Булган аймаг 1-р сургууль захирал Физик