Category: Гарын авлага

Багшлах арга зүйн хөгжлийг түгээн дэлгэрүүлэх тогтолцоог бэхжүүлэх төслийн хүрээнд гарсан гарын авлага

1. ХИЧЭЭЛИЙН СУДАЛГАА: Багш бэлтгэдэг их, дээд сургуулиудын сургалтад зориулсан хичээлийн хөтөлбөр 2. БАГШЛАХУЙН ХӨГЖИЛ: Химийн хичээлийн модуль 3. БАГШЛАХУЙН ХӨГЖИЛ: Хүн байгаль…