Үндэсний сургагч багш

2013 оны байдлаар

Нэр Байгууллага Албан тушаал Баг 
1 Б.Цогбадрах БМДИ Арга зүйч Удирдлага
2 Ш.Дауренбек МУБИС, БС багш Хүн орчин
3 О.Нарангэрэл Сэтгэмж ЦС багш Хүн орчин
4 Б.Эрдэнэчимэг Энэтхэг-Монголын хамтарсан сургууль багш Мэдээлэл зүй
5 Л.Уртнасан НБГ мэргэжилтэн Математик (бага)
6 Д.Энхцэцэг МУБИС, БС захирал Математик (бага)
7 Н.Гэндэнсүрэн НБГ мэргэжилтэн Математик (суурь)
8 Д.Мөнхжаргал НБГ мэргэжилтэн Хими
9 Ч.Алтантуяа Улаанбаатар дунд сургууль сургалтын менежер Төсөлт ажил
10 Ц.Оюунсанаа 45-р сургууль багш Төсөлт ажил
11 Д.Оюунтунгалаг Сэтгэмж ЦС багш Физик