Category: Япон зөвлөхийн хичээл

Вьетнамын багш нарын видео хэрэглээний хувьсал: Оролцогчдын сүлжээний онолын хэлэлцүүлэг

2021 оны 2-р сарын 26-27-ны өдрүүдэд МУБИС, МУИС, БХ, БМДИ, БҮТ хамтран онлайнаар зохион байгуулсан “Боловсролын тулгамдсан асуудал, шийдэл, арга…