Category: Арга зүйн зөвлөгөө

Токио Гакугей Их сургуулийн Проф. Мацүүра: Мэдээлэл харилцааны технологи – Боловсролд

2023 оны 5 сарын 18-20 өдрүүдэд болж өнгөрсөн “Сурагч төвтэй суралцахуйг дэмжих багшийн арга зүй- Хичээлийн судалгаа” сэдэвт онол практикийн…