Сургалтад хот, хөдөөгийн сургуулийн 6 багш, 3 сургалтын менежер, 5 захирал хамрагдаж Японы багш нарын хичээлийг сонсож, сургуулиудын туршлага, хичээлийн судалгаатай бодит жишээн дээр танилцлаа. Сургалтад оролцогчид сургалтын тайлангаа амжилттай хамгаалж гэрчилгээгээ МХСН-ийн удирдлагаас гардан авлаа. (дэлгэрэнгүйг mals.mn сайтын Сургалт цэсээс үзнэ үү).

By admin