2021 оны 2-р сарын 26-27-ны өдрүүдэд МУБИС, МУИС, БХ, БМДИ, БҮТ хамтран онлайнаар зохион байгуулсан “Боловсролын тулгамдсан асуудал, шийдэл, арга зам” Эрдэм Шинжилгээний 7 дахь хуралд МУИС-ийн урилгаар хэлэлцүүлсэн гадаадын судлаачдын илтгэлийг монгол тайлбар орчуулгын хамтаар хүргүүлж байна.

Илтгэл №3. Вьетнамын багш нарын видео хэрэглээний хувьсал: Оролцогчдын сүлжээний онолын хэлэлцүүлэг

Илтгэгч: Австралийн Монаш их сургуулийн боловсролын факультетийн профессор Эйсюке Сайто (Ph.D)

By admin