Бага хурлын тухай зарыг БЕГ-ын доорх холбоосоор https://edu.gov.mn/public/article/1429

Цахим бүртгэлийн холбоос: https://shorturl.at/fwOSY

Бага хурлын удирдамжийг дараах холбоосоор үзнэ үү. shorturl.at/epBT5

By admin