2023 оны 5 сарын 18-20 өдрүүдэд болж өнгөрсөн “Сурагч төвтэй суралцахуйг дэмжих багшийн арга зүй- Хичээлийн судалгаа” сэдэвт онол практикийн VIII бага хуралд ЖАЙКА ОУХАБ-ын санаачлагаар Токио Гакугей Их сургуулийн Проф. МАЦҮҮРА ирж “Мэдээлэл харилцааны технологи – Боловсролд” сэдвээр тавьсан илтгэлийг танилцуулж байна.

By admin