Монголын хичээлийн судалгааны нийгэмлэгийн 10 жилийн ойн хүрээнд 2023 оны 5 сарын 18-20 өдрүүдэд зохион байгуулсан “Сурагч төвтэй суралцахуйг дэмжсэн багшлах арга зүй-Хичээлийн судалгаа” сэдэвт онол, практикийн бага хурлыг Токио дахь ЖАЙКА ОУХАБ хамтран зохион байгуулсан бөгөөд Суурь боловсролын хэлтсийн дарга Мияко КОБАЯШИ-ийн танилцуулсан “Монгол улсын боловсролын салбар дахь ЖАЙКА хамтын ажиллагаа”, 2006-2013 онуудад хэрэгжсэн “Багшлахуйн арга зүйн хөгжлийг түгээн дэлгэрүүлэх” төслийн багийн ахлагч Тэцүяа ИШИЙ танилцуулсан “Монголд хичээлийн судалгааг нэвтрүүлсэн” илтгэлийг Та бүхэндээ хүргэж байна.

By admin