Month: March 2021

Вьетнамын багш нарын видео хэрэглээний хувьсал: Оролцогчдын сүлжээний онолын хэлэлцүүлэг

2021 оны 2-р сарын 26-27-ны өдрүүдэд МУБИС, МУИС, БХ, БМДИ, БҮТ хамтран онлайнаар зохион байгуулсан “Боловсролын тулгамдсан асуудал, шийдэл, арга…

Хирошима их сургуулийн профессор Такуяа Баба: Шинжлэх ухаанаас цаашхи асуудлууд ба тэдгээрийн глокал /Глобаль+Локаль/ шийдэл

2021 оны 2-р сарын 26-27-ны өдрүүдэд МУБИС, МУИС, БХ, БМДИ, БҮТ хамтран онлайнаар зохион байгуулсан “Боловсролын тулгамдсан асуудал, шийдэл, арга…

Масахиро Камата: “Хойч үеийнхний цогц чадамжийн загварын хөгжүүлэлт ба дотоод болон олон улс дахь дэлгэрүүлэлтийн судалгаа”

2021 оны 2-р сарын 26-27-ны өдрүүдэд МУБИС, МУИС, БХ, БМДИ, БҮТ хамтран онлайнаар зохион байгуулсан “Боловсролын тулгамдсан асуудал, шийдэл, арга…