Month: April 2023

“ХҮҮХДИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖСЭН БАГШЛАХ АРГА ЗҮЙ-СУРАЛЦАГЧ ТӨВТЭЙ ХИЧЭЭЛ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА” ИЛТГЭЛИЙГ 4 САРЫН 10 ХҮРТЭЛ ДАРААХ ХОЛБООСООР ИРҮҮЛНЭ ҮҮ.

Бага хурлын тухай зарыг БЕГ-ын доорх холбоосоор https://edu.gov.mn/public/article/1429 Цахим бүртгэлийн холбоос: https://shorturl.at/fwOSY Бага хурлын удирдамжийг дараах холбоосоор үзнэ үү. shorturl.at/epBT5