Month: May 2023

Токио Гакугей Их сургуулийн Проф. Мацүүра: Мэдээлэл харилцааны технологи – Боловсролд

2023 оны 5 сарын 18-20 өдрүүдэд болж өнгөрсөн “Сурагч төвтэй суралцахуйг дэмжих багшийн арга зүй- Хичээлийн судалгаа” сэдэвт онол практикийн…

“ХҮҮХДИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖСЭН БАГШЛАХ АРГА ЗҮЙ-СУРАЛЦАГЧ ТӨВТЭЙ ХИЧЭЭЛ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА” СЭДЭВТ ОНОЛ ПРАКТИКИЙН VIII БАГА ХУРАЛ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Монголын хичээлийн судалгааны нийгэмлэг (МХСН) байгуулагдсан 10 жилийн ойн хүрээнд 2013 оноос хойш зохион байгуулсан 8 дахь удаагийн онол, практикийн…

 “ХҮҮХДИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖСЭН БАГШЛАХ АРГА ЗҮЙ-СУРАЛЦАГЧ ТӨВТЭЙ ХИЧЭЭЛ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА” СЭДЭВТ ОНОЛ ПРАКТИКИЙН VIII БАГА ХУРАЛ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Монголын хичээлийн судалгааны нийгэмлэг (МХСН) 10 жилийнхээ ойн хүрээнд 2013 оноос хойш зохион байгуулсан 8 дахь удаагийн онол, практикийн бага…