Category: ТӨРӨЛЖСӨН СУРГАЛТ

НИЙСЛЭЛИЙН  ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ХИШИГ  СУРГУУЛЬД ХИЧЭЭЛИЙН СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

Монголын хичээлийн судалгааны нийгэмлэг, Хишиг  сургуулийн захиргаатай хамтран “Хичээлийн судалгааны арга зүй” сургалтыг 2019 оны 10 сарын 12 нд зохион…

Хичээлийн судалгааны үндэсний эксперт, зөвлөх, сургагч багшийн эрх авахад тавигдах шалгуур

Илтгэх хуудсыг энд дарж татна уу. Хичээлийн судалгааны “Үндэсний эксперт” –ийн шалгуур Хичээлийн судалгааны мэргэжлийн багт ажиллаж, судалгаат хичээлийг тогтмол…