Category: 2019 ОН

“Хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн багшлах арга зүй” онол практикийн VII бага хурал амжилттай зохион байгуулагдлаа.

 “Хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн багшлах арга зүй” онол практикийн  VII бага хурлыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт, Монголын хичээлийн судалгааны нийгэмлэг хамтран “Боловсролын…

“ХҮҮХДИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖСЭН БАГШЛАХ АРГА ЗҮЙ” ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН VII БАГА ХУРЛЫН ХӨТӨЛБӨР

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт, Монголын хичээлийн судалгааны нийгэмлэг хамтран “Хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн багшлах арга зүй” онол практикийн бага хурлыг “Боловсролын…

“ХҮҮХДИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖСЭН БАГШЛАХ АРГА ЗҮЙ” ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН VII БАГА ХУРАЛД ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ ИЛТГЭЛҮҮД ШАЛГАРЛАА.

Монголын хичээлийн судалгааны нийгэмлэг, Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт хамтран “ХҮҮХДИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖСЭН БАГШЛАХ АРГА ЗҮЙ” онол практикийн бага хурлыг жил бүр…